Novice

Prejet certifikat ISO 9001:2015

Podjetje Smart Key d.o.o. je v mesecu septembru 2018 prejelo certifikat ISO 9001:2015. S tem certifikatom dokazujemo izpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001:2015, kar omogoča dvig poslovne odličnosti podjetja, izboljšanje vodenja in komunikacije ter natančno predpisane delovne postopke.

Že od ustanovitve podjetja, se trudimo za zadovoljstvo kupcev ter s tem povezanim stalnim izboljšavami izdelkov in storitev, ter nenehno zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev vseh zaposlenih.