Testiranje

Optična kontrola kakovosti

Po SMD polaganju je vsako tiskano vezje avtomatsko optično pregledano z računalniško vodeno napravo, ki preverja morebitne napake pri spajkanju in zamike komponent, ki bi lahko povzročali napake.

Avtomatiziran sistem za optično preverjanje komponent na tiskanih vezjih nam zagotavlja višjo kvaliteto končnih izdelkov.

Osnovno električno testiranje

Po končanem SMD in THT spajkanju ter morebitnem sestavljanju tiskanih vezij opravimo še osnovni električni test, da se prepričamo, da so vsi stiki delujoči ter brezhibni.

Celovito funkcijsko testiranje

Kupcu ponujamo tudi celovito testiranje funkcij produkta. Test se opravlja individualno s testno napravo, ki jo dobavi kupec ali pa jo razvijemo posebej za ta namen.

Takšno testiranje se lahko opravlja skozi celoten proces izdelave končnega izdelka. Testiramo lahko ali po končanem spajkanju ali po vgradnji v ohišje.
Električni test je avtomatiziran in se opravlja pod nadzorom izkušenega osebja.

© Copyright 2023 - Smart Key